fbpx
Oldal kiválasztása

Napjainkban a  wellness, mint életmód az egészségtudatos életmód, a minőségi életforma egyfajta újszerű megközelítése, melynek célja a már-már elcsépeltnek hangzó test, a lélek és a szellem egyensúlyának megteremtése.

Lényege: “Jobban akarom érezni magam!” Fontos, hogy az életmódot folytató egyén maga tudatosan részt akar venni, tesz saját fittsége és egészsége érdekében. Törekszik a kiegyensúlyozott egészséges minőségi életvitelre. 

Munkám során a különböző szakmai tréningeken, kifejezetten az IWI wellness és Spa manager képzés indulásakor gyakorta teszem fel a kérdést, hogy mi is az a wellness? A válaszok nagyon eltérőek, sokak számára nehezen körülírható halmaz, mely inkább különböző élethelyzeteket vagy életérzéseket fogalmazott meg.

Ebben a bejegyzésben röviden összefoglaltam a szó eredetét és a mai wellness jelentését.

A wellness területei

  • fizikai dimenzió (a fizikális test karbantartása, és annak pozitív hatása)
  • sprituális dimenzió (a valahova tartozás, a hit ereje, a pozitív életcél kitűzése, megteremtése)
  • pszichológiai dimenzió (természetes pozitív életszemlélet)
  • szociális dimenzió (a szociális támogatás ereje, a család és a barátok elérhetősége, támogatásuk lehetősége)
  • érzelmi dimenzió (önismeret fejlesztése, az önérzet, az önmagamról alkotott énkép, és a pozitív önbecsülés értéke)
  • intelektuális dimenzió (intelektuális túl vagy alulterhelés befolyása az egészségi állapotra)

Richvalszki Zseraldina vagyok spa szakértő. 2003 óta foglalkozom spa üzemeltetéssel, szolgáltatásfejlesztéssel és a wellness életmóddal. 

A SPA az életem részévé vált, a hivatásom és a hobbim is lett egyben, majd meghaladta azt, mert a wellness életmód  azóta is folyamatosan tudatosan átszövi mindennapjaimat.

 A blogbejegyzésekkel célom, hogy megmutassam ezt a csodálatos világot! Mottóm: minden ami spa!

Szeretettel:

Alapvetőleg a wellness vagyis a jóllét lehetősége bármikor mindenki számára elérhető. Minél előbb ismertetjük meg vele gyermekeinket, annál előbb elsajátíthatják az életmód adta magasabb minőségű életvitelt, melynek következménye hosszútávon nemcsak jólétük, hanem sikeres jövőjük és egészséges felnőtté válásuk. Személyesen azt vallom, hogy ez mindenkinek megéri!

A wellness szó eredete

A wellness szó jelentése Sir A. Johnson az Oxford English Dictionary szerzőjétől ered, ki lánya gyógyulásért háláját a következőképpen jegyezte le 1654-ben:“… I blessed God for my daughter’s wealnesse” ami magyarul így hangzik: “Áldom Istent a lányom jól létéért”. Sir Johnson a “wealnesse” szót szembeállította az “illness” magyarul a betegség szóval.

A fogalom egészen a XX. Század közepéig nem volt elterjedt. Egészen eddig az emberek fejében egészségi állapotuk egy külső hatástól függött. Jött a betegség, elmentek orvoshoz, aki meggyógyította őket, majd ettől egészségesek lettek. Nem merült fel az egyén felelősége saját állpotával kapcsolatban.

SPA Akadémia

Dr. Halbert Louis Dunn

A XX. századra tehető wellness mozgalmat 3 amerikai úriember nevéhez fűzzük. A mozgalom apja Halbert L. Dunn volt. Dr Dunn orvos volt, ki rendkívüli szakismerettel rendelkezett az egészségügyi statisztika területén. 1935-1960 között Washingtonban igazgatta az Amerikai Egészségügyi Statisztikai Hivatalt. Ő fogalmazta meg a wellness-t majd 1961-ben jelentette meg a “High Level wellness” című könyvét.. A wellness szó a wellbeing (a jóllét) és a fitnesz szó összetételéből ered az alábbiak szerint:

1948: well-being szó meghatározása (WHO)

  • 1953: fit-ness szó megfogalmazássa (sport for all)
  • 1961: well-ness kifejezés megfogalmazása (Dr. Halbert Louis Dunn: High Level Wellness)

Dunn magas szintű wellness ábrázolása szerint három egymásba érő körként (mint 3 halmaz ami érintkezik) képzelte a test, a lélek és a szellem egészét, melyet átfut egy felfelé mutató nyíl. A nyíl a folytonosság jelképe, mely jelzi annak folyamatos és változó állapotát. Fontos az egyén önismerete, életvezetésének tudatossága és legfőképp felelősége saját egészségi állapota vonatkozásában.

A másik két neves wellness „atya” Dr. John Travis és Donald Ardel.

Dr. John Travis

Dr. John Travis alapította a világ első wellness központját a Mill Valey Wellness Központot Kalifornia államban. Ő alapvetőleg Dunn elméletét folytatta, mely alapján elkészítette az egészség és betegség viszonyulásának modelljét az ugynevezett „wellness kontinuum„-ot. A kétoldalú nyíl egyik vége a korai halálozás lehetősége a másik a magas minőségű wellness életmód. Az orvosi ábrázolás szerint a beteg különböző kezelések hatására léphet előrébb a semleges pontig, majd meghaladva azt a magas minőségű wellness felé. Az ábrának a hiányossága az, hogy ha az egyén tudatos életmódvezetéssel eléri az ugynevezett wellness életmódot, mi lesz azután?

Travis Dunn elméletére alapozva megírta a „wellness leltárt” és a jéghegy modellt. A leltár 12 pontból áll, melynek része a saját felelőség, a légzés technika, a lélek, a táplálkozás, a mozgás fontossága, a pozitív gondolkodás hatása, a munka és a játék egyensúlya, a kommunikáció, az intim szféra kialakításának igénye, az egyéni által megfogalmazott életcél és a spiritualitás. Travis népszerűbbé tette a wellness fogalmát.

Donald Ardel

Donald Ardel munkássága népszerüsítette igazán a wellness-t. Nagy áttörés volt ez, mely véleményem szerint köszönhető annak is, hogy Dunn és Travis orvos míg Ardell szociológus..

Könyveik és  publikációik célja és célközönsége szakmai köröket vonzott, továbbá korlátozott elérhetőségük vagy akár a nyelvezetük is „nehezebben” volt érthető az átlagemberek számára. Érdekesség még, hogy Dunn és Travis szemlélete szerint lényeges tényező volt a spirituális megközelítés is, de Ardel elhagyta azt. Ardell modellje 5 elemre épült: tudatos táplálkozás, stressz menedzsment, fizikai edzés (fitnesz), szociális érzékenység és az egész közepén az egyén életviteli tudatossága és felelősége áll.

Alapvetőleg az Amerikában Dr Dunn által megfogalmazott magas minőségű wellness, mint mozgalom Európába jóval később érkezett.

Léteznek európai wellness modellek, mely az egyén felelőségét szintén központban kezelik, de kiegészítik a relaxációval, meditációval vagy egyéb stressz menedzsment elemekkel továbbá dietetikával.

Léteznek európai wellness modellek, mely az egyén felelőségét szintén központban kezelik, de kiegészítik a relaxációval, meditációval vagy egyéb stressz menedzsment elemekkel továbbá dietetikával.

 

Öszességében véleményem szerint a wellness életforma egy folyamatos, tudatos harmóniára törekvő lét, mely meghatározza az egyén és környezete mindennapjait. Saját tapasztalat alapján én úgy ézem, hogy alapvetőleg ez az életforma akkor működik ha az alapvető szükségleteink ki vannak elégítve vagy motiváltságunk erős lábakon áll. Ha a Maslow szükséglet priamisából indulunk ki és megborulnak az alapvető szükségletek, mint fizikai szükségletek, a biztonság a védettség vagy a valahova tartozás igénye az egyén harmóniája is kibillen, melynek visszaállításához az egyén stabilitása vagy tudatosságának valós mértéke vagy motiváltságának megalapozottsága szükséges. Egyszerű példával élve, ha bizonytalanná válik a lakhatás, a biztonság, fenyegetettség ér bennünket vagy megérint egy tragédia vagy esetleg tragédia sorozat, nehéz tartani a mindennapok tudatos lépéseit. A motiváció mértékét az egyén helyzete is meghatározza. például más primer prevenció esetében, ahol az egyén egészsége védelmében cselekszik, főleg ha tuadatában van egy genetikailag örökölhető beteség kialakulásának lehetősége, mely életminőségi romlást okozhat, de életmódváltással kiküszöbölhető. Más szekunder prevenció esetében is, ahol már megjelentek az egyén életében azok a bizonyos kockázati jelek.

A wellness életmód tudatos lépéssorozatokból áll. Középpontban az egészségmegőrzés, a testi lelki és szellemi harmónia áll. Az én életemben ennek része a meditáció, a légzőgyakorlatok beépítése a mindennapokba, a reggeli és az esti bőrápolás rítusa, a megfelelő minőségű egyéni toleranciára szabott táplálkozás, a kiegyensúlyozott étrend, a vízfogyasztás, a hobbim vagyis a munkám adta sikerek megélése, és lelkemnek legfőképp a családommal töltött idő.

A mai világban nagyon nehéz megtalálni minden egyes nap a vágyott harmóniát úgy, hogy ne menjen valaminek vagy valakinek a rovására, de igazából nem is egy álomkép kergetése a cél. Nekem a célom az volt, hogy megéljem a mindennapokat úgy ahogy vannak néha tökéletlenül. A munka és a család közötti egyensúly már évek óta kialakult, azonban az „énidő” beépítése, a férjemmel a „miidőnk” kialakítása vagy a barátokkal eltöltött idő „csajos este” megszervezése még néha akadályokba ütközik, de dolgozunk ezen is.

Mindenkinek harmónikus napot kívánok!